COAR publikuje plan działań dotyczący interoperacyjności repozytoriów

Confederation of Open Access Repositories (COAR) opublikowała dokument, w którym opisano najważniejsze zadania stojące dziś przed międzynarodową społecznością odpowiedzialną za prowadzenie repozytoriów. COAR Roadmap: Future Directions for Repository Interoperability to materiał opracowany przez specjalną grupę roboczą. Kluczowe obszary zidentyfikowano po konsultacjach ze środowiskiem bibliotekarzy, wydawców i specjalistów w zakresie informacji naukowej. Celem opracowania jest rozpoznanie wiodących trendów w obszarze usług oferowanych przez repozytoria, określenie oczekiwań ze strony różnych grup interesariuszy, a także wskazanie działań potrzebnych do efektywnej realizacji rozpoznanych celów.

Jak wskazują autorzy opracowania, komunikacja naukowa ulega dziś zasadniczym przeobrażeniom, co wiąże się z rozwojem nowych technologii i sposobów przekazywania informacji. Coraz powszechniejsze są oczekiwania dotyczące otwartego dostępu do wyników badań naukowych, nowych rodzajów recenzowania oraz alternatywnych metod pomiaru oddziaływania. Taki stan rzeczy w odniesieniu do repozytoriów wymaga od osób za nie odpowiedzialnych zwiększonych wysiłków na rzecz zapewnienia lepszej interoperacyjności zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Interoperacyjność, jak twierdzą autorzy, to technologiczne spoiwo umożliwiające zbudowanie infrastruktury dla otwartej nauki pozwalającej na stworzenie globalnej, zdecentralizowanej sieci repozytoriów wzbogaconych o dodatkowe narzędzia.

Dostępne technologie umożliwiają stworzenie takiego zintegrowanego rozwiązania, jednak kluczowa w tym przypadku kwestia interoperacyjności jest zagadnieniem złożonym i uwarunkowanym nieustannymi zmianami w obszarze technologii.

W rezultacie środowiskowych konsultacji twórcy dokumentu określili 9 kwestii o priorytetowym znaczeniu dla prac nad interoperacyjnością repozytoriów:

1. Możliwość zintegrowanego udostępniania metadanych bibliograficznych dostępnych w różnych stylach cytowań;

2. Wsparcie funkcjonalności umożliwiających eksportowanie metadanych i ich dalsze przetwarzanie;

3. Wsparcie systemów umożliwiających automatyczną identyfikację autorów;

4. Możliwość generowania list publikacji zarówno poszczególnych badaczy, jak i instytucji dostępnych we wszystkich repozytoriach;

5. Udostępnianie danych bibliometrycznych oraz uzupełnienie ich o dodatkowe informacje;

6. Udostępnienie statystyk dotyczących wykorzystania materiałów zdeponowanych w repozytoriach;

7. Wsparcie alternatywnych dla Dublin Core formatów metadanych;

8. Integracja stałych identyfikatorów generowanych przez repozytoria i wykorzystanie dodatkowych informacji o używaniu danego materiału w różnych lokalizacjach;

9. Wspieranie optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO).

Cały dokument dostępny jest tutaj.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information