Prawo autorskie

Elementy prawa autorskiego ważne dla otwartej nauki

 

Krzysztof Siewicz

Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne

Książka zawiera kluczowe informacje o instytucjach prawa autorskiego ważnych dla wprowadzenia otwartego dostępu do publikacji naukowych. W przystępny sposób prezentuje podstawowe zagadnienia prawne, które napotyka badacz chcący udostępniać swoją publikację w modelu otwartym. Ponadto uwzględnia również perspektywę wydawców, jednostek naukowych, a także instytucji finansujących badania.

 

Krzysztof Siewicz

Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information