Organizacje

 Organizacje wspierające otwartą naukę

OpenAIRE – organizacja zajmująca się tworzeniem i rozwijaniem europejskiej infrastruktury otwartego dostępu, osobowość prawną zyskała w 2018 roku, wcześniej funkcjonowała jako seria projektów finansowanych przez Komisję Europejską.

Confederation of Open Access Repositories (COAR) – międzynarodowa konfederacja promująca nowe możliwości dystrybucji i wykorzystywania wiedzy za pośrednictwem repozytoriów cyfrowych funkcjonujących w otwartym dostępie.

Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) – stowarzyszenie wydawców naukowych publikujących w modelu otwartym.

Creative Commons – organizacja promująca idee otwartego dostępu oraz wolnych licencji, która wypracowała narzędzia prawne umożliwiające udostępnianie treści na zasadzie "pewne prawa zastrzeżone".

Creative Commons Polska – strona polskiego oddziału Creative Commons.

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) – powołane do życia w 1998 roku międzynarodowe stowarzyszenie placówek badawczych, ośrodków akademickich i bibliotek. Działa na rzecz otwartego dostępu, otwartych danych oraz otwartej edukacji, jest globalnym organizatorem Tygodnia Otwartego Dostępu.

SPARC Europe – europejski oddział SPARC powstały w 2001 roku.

Electronic Information for Libraries (EIFL) – organizacja działająca na rzecz dostępności informacji naukowej w postaci cyfrowej w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową.

Max-Planck-Gesellschaft – Towarzystwo Wspierania Nauki im. Maxa Plancka, niemiecka organizacja naukowo-badawcza aktywnie działająca na rzecz otwartej nauki.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – organizacja prowadząca katalog otwartych czasopism naukowych.

Koalicja Otwartej Edukacji – porozumienie organizacji i instytucji mających na celu kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce.

Additional information