Open Access Week 2015 – Otwartość dla współpracy

Zbliża się tegoroczna edycja Open Access Week, która odbędzie się pod hasłem "Open for Collaboration", czyli otwartości na rzecz współpracy. W tym roku Tydzień Otwartej Nauki będzie obchodzony na całym świecie w dniach 1925 października.

Twórcy pomysłu OAW podkreślają, że w przypadku Open Access współpracę można rozumieć na kilka różnych sposobów, z których wszystkie zasługują na uwagę. Może ona bowiem dotyczyć zarówno partnerstwa na rzecz tworzenia nowych inicjatyw czy projektów, jak i współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za legislację i uchwalenie polityk otwartości w poszczególnych krajach. Wreszcie, co w tym kontekście chyba najistotniejsze, współpraca w rozumieniu OA to także nowe modele komunikacji i działania samych naukowców, którzy dzięki otwartemu udostępnianiu wyników swoich badań mogą trafić do wszystkich zainteresowanych na całym świecie.

OAW jest od 8 lat co roku obchodzony na całym świecie i ma na celu promowanie wśród naukowców idei otwartości oraz zachęcanie ich do otwierania własnego dorobku naukowego.

Każdy ośrodek może włączyć się do obchodów Open Access Week.

Chętni mogą zgłaszać swoje inicjatywy zarówno bezpośrednio do organizatorów OAW, jak i do koordynatorów na szczeblu krajowym. W Polsce za OAW odpowiadają Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) oraz Elektroniczna BIBlioteka (EBIB). W serwisie Uwolnij Naukę można znaleźć aktualną listę wszystkich krajowych wydarzeń organizowanych z okazji OAW 2015.

Additional information