Kursy z zarządzania danymi badawczymi

Na platformie Navoica do końca maja dostępne są kursy z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów.

 

 

Osoby na co dzień pracujące z danymi badawczymi mogą dzięki nim zdobyć wszechstronną wiedzę na temat zarządzania danymi oraz wykształcić umiejętności i kompetencje pozwalające na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce – sprawne zarządzanie danymi podczas realizacji projektów badawczych. Uczestnicy kursów dla data stewardów mogą z kolei zapoznać się z najważniejszymi zadaniami osób wspierających naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi oraz zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające usprawnić zarządzanie danymi w projektach badawczych realizowanych w instytucjach naukowych.

W związku z sugerowanym czasem realizacji kursów zapisy na nie będą możliwe tylko do końca kwietnia.

Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.


Rejestracja:
Kurs dla naukowców - poziom podstawowy
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_03+2023_01/about

Kurs dla naukowców - poziom średnio zaawansowany
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_04+2023_01/about

Kurs dla data stewardów - poziom podstawowy

https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_01+2023_01/about

Kurs dla data stewardów - poziom średnio zaawansowany
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_02+2023_01/about

 

Kursy zostały przygotowane przez ekspertów z Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki.
Zadanie realizowane przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki dot. krajowej koordynacji partnerstwa European Open Science Cloud w latach 2022-2023.

Additional information