Oprogramowanie

Otwarte oprogramowanie do tworzenia infrastruktury otwartej nauki

 

DeskLight

Aplikacja opracowana w celu wprowadzania metadanych i pełnych tekstów artykułów naukowych do baz czasopism tworzących Bibliotekę Nauki. 

 

Pakiet repozytoryjny CeON

przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych utworzeniem otwartych repozytoriów instytucjonalnych.

Zawiera gotową do instalacji polską wersję otwartego oprogramowania DSpace oraz dokumenty prawne:
1) memorandum dotyczącego wprowadzenia otwartego mandatu wobec publikacji naukowych;
2) wzór regulaminu korzystania z repozytorium;
3) wzór umowy licencyjnej niewyłącznej, z którego autorzy mogą korzystać w kontaktach z wydawcami.

Całość dostępna jest na Platformie Otwartej Nauki.

 

EPrints

darmowe oprogramowanie umożliwiające tworzenie repozytoriów i zarządzanie ich zasobami; firma oferuje także usługę hostingową oraz zapewnia wsparcie eksperckie przy wdrażaniu, personalizacji i użytkowaniu programu EPrints

 

Open Journal Systems

darmowe oprogramowanie służące do publikowania czasopism w modelu otwartym i zarządzania nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information