Konferencja DSW „Otwarte modele komunikacji naukowej w uczelni akademickiej”

Zaplanowana na 24 kwietnia br. konferencja „Otwarte modele komunikacji naukowej w uczelni akademickiej”, organizowana we Wrocławiu przez Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ma charakter naukowo-profesjonalny i skierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni  autorów publikacji naukowych.

Celem konferencji jest dyskusja nad budowaniem polityki otwartości w uczelniach akademickich. W jej trakcie omówione będą korzyści odnoszone przez autorów udostępniających swoje prace w sposób otwarty (wsparte m.in. analizą liczby cytowań ich publikacji), jak również rola repozytoriów uczelnianych jako narzędzi upowszechniania dorobku naukowego. Zostaną również przedstawione dokumenty potwierdzające, że otwarte modele publikowania są akceptowanym sposobem upowszechniania wyników badań finansowanych ze środków publicznych.

Termin: 24 kwietnia 2015 r., 9:30–15:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne DSW, Wrocław, ul. Strzegomska 55

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz on-line dostępny na stronie organizatora.

Serwis Otwarta Nauka objął konferencję patronatem medialnym.

 

Additional information