Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Platforma Otwartej Nauki zaprasza doktorantów i naukowców na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management; RDM), które odbędą się w poniedziałek, 22 czerwca 2015 r., w godzinach 10:30–16:00 w Warszawie (ICM UW, ul. Prosta 69, V p.). Poprowadzi je Kevin Ashley, dyrektor Digital Curation Centre – brytyjskiego centrum kompetencji w zarządzaniu informacją naukową.

W trakcie warsztatów omówione zostaną następujące tematy:

  • korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi;
  • przygotowanie planu zarządzania danymi (Data Management Plan; DMP);
  • kwestie prawne związane z danymi badawczymi i ich licencjonowaniem;
  • metody wyboru i przygotowania danych do udostępnienia;
  • wymagania instytucji finansujących badania, w tym Pilotaż Otwartych Danych Badawczych w programie Horyzont 2020.

Warsztaty będą się składać zarówno z zajęć teoretycznych, jak i ćwiczeń praktycznych, i zostaną poprowadzone w języku angielskim.

Wydarzenie skierowane jest do aktywnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki i na wszystkich etapach kariery naukowej. Zapraszamy też osoby, które wspierają badaczy w opracowywaniu i analizie danych (np. członków zespołów informatycznych w jednostkach naukowych). Zachęcamy uczestników do przynoszenia własnych danych badawczych, z których będziemy korzystać w trakcie ćwiczeń praktycznych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację przez formularz zgłoszeniowy. Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Additional information