Digital Infrastructures for Research 2016

Przemiany komunikacji naukowej wymagają odpowiedniej infrastruktury, która skonkretyzuje możliwości stwarzane przez technologię. Infrastruktura musi być dostępna dla badaczy, bezpieczna, ale także interoperacyjna: zdolność do współpracy między różnymi narzędziami staje się coraz bardziej newralgiczna. Właśnie te tematy zostaną poddane pod dyskusję w czasie konferencji "Digital Infrastructures for Research 2016. Serving the User Base", która odbędzie się w Krakowie w dniach 28-30 września. Organizuje ją pięć organizacji, m.in. OpenAIRE i RDA Europe, a gospodarzem jest ACC Cyfronet AGH.

W programie przewidziano zarówno prezentacje konkretnych projektów lub narzędzi, jak i wystąpienia bardziej syntetyczne. Wiele z nich bezpośrednio będzie dotyczyć kwestii otwartości w nauce, w tym linked data i repozytoriom. Wyraźnie widać obserwowane w ostatnich latach przesuwanie się ciężaru dyskusji z publikacji w stronę danych badawczych. To im poświęca się bardzo dużo uwagi. Co ważne, dotyczy to nie tylko big data, ale także long tail data, czyli niewielkich danych, z którymi na co dzień pracuje większość naukowców.

 

Home

Additional information