Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu, OpenAIRE2020

Otwarty dostęp do wyników badań naukowych staje się coraz istotniejszym elementem przemian systemu uprawiania nauki na całym świecie. Coraz więcej krajów na świecie wymaga, by wyniki badań naukowych finansowanych ze środków publicznych były udostępniane w sposób otwarty. Także Komisja Europejska wprowadziła już otwarty dostęp do publikacji naukowych jako obowiązkowy element programu Horyzont 2020; stopniowo wprowadzany jest również otwarty dostęp do danych badawczych. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do ustalenia własnych, krajowych strategii otwierania nauki. W Polsce pierwszym krokiem na drodze do stworzenia takiej strategii jest dokument MNiSW z 2015 roku „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Celem warsztatów, które odbędą się 16 listopada 2016 r. w Warszawie, jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań.

W pierwszej części wystąpią: Marek Niezgódka (ICM UW), Ron Dekker (NWO oraz EC Open Science Policy Platform) i Mateusz Gaczyński (MNiSW). Druga część będzie miała charakter dyskusji z udziałem publiczności i reprezentantów instytucji naukowych. Szczegółowy program dostępny jest pod linkiem.

OpenAIRE logo image

Additional information