12th International Digital Curation Conference

W dniach 20-23 lutego 2017 odbędzie się w Edynburgu konferencja 12th International Digital Curation Conference. Organizatorem konferencji jest Digital Curation Centre, brytyjskie centrum kompetencji w zarządzaniu informacją cyfrową. Każda edycja konferencji jest znaczącym wydarzeniem i forum wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

Tytuł tegorocznej konferencji brzmi "Upstream, Downstream: embedding digital curation workflows for data science, scholarship and society", a tematyka wystąpień będzie obejmować między innymi publikowanie danych, wyszukiwanie i ponowne wykorzystanie danych, zarządzanie danymi wrażliwymi, powtarzalność danych badawczych, edukację i rozwijanie umiejętności związanych z zarządzaniem danymi badawczymi oraz sposoby ujednolicania polityk zarządzania danymi w różnych krajach i instytucjach.

Konferencji będzie towarzyszyć dziewięć różnych, na ogół trwających pół dnia, warsztatów,  przybliżających w praktycznej formie zagadnienia związane z przechowywaniem danych badawczych i opieką nad nimi (curation). Warsztat nr 6 poświęcony będzie projektowi OpenAIRE2020 (OpenAIRE services and tools for Open Research Data in H2020).

Rejestracja uczestników konferencji jest w toku.

 

Additional information