Open Science Fair 2017

W dniach 6-8 września 2017 r. odbędzie się w Atenach konferencja Open Science Fair 2017. Organizowana jest wspólnie przez cztery projekty finansowane ze środków Komisji Europejskiej: OpenAIRE, OpenUP, Foster oraz OpenMinTeD, przy wsparciu projektu pilotażowego European Open Science Cloud (EOSCpilot project). Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie serwisów i elementów e-infrastruktury służących otwartej nauce, a także sposobów realizacji postulatów otwartej nauki i związanych z nimi dobrych praktyk. Konferencja umożliwi spotkanie i dyskusję wszystkich stron zaangażowanych we współczesne przemiany komunikacji naukowej na świecie.

Program będzie obejmować wystąpienia zaproszonych gości (m.in. Jeffrey D. Sachs i John P.A. Ioannidis), dyskusje panelowe, warsztaty i szkolenia, a także sesję plakatową. Rejestracja jest już otwarta.

 

 

Open Science FAIR

 

 

Additional information