Webinaria dla menedżerów repozytoriów

W ramach projektu OpenAIRE została rozpoczęta seria webinariów dla menedżerów repozytoriów. W listopadzie odbyły się pierwsze dwa. Jedno poświęcone tematyce metadanych, a drugie prezentacji niektórych funkcjonalności OpenAIRE. 

5 i 7 grudnia 2017 r. zaplanowane są kolejne webinaria. Tematem pierwszego będzie integracja repozytoriów z OpenAIRE (poprowadzi je Paolo Manghi), a drugiego - mierzenie stopnia wykorzystania repozytorium i statystyki (poprowadzą je: Jochen Schirrwagen i Dimitris Pierrakos). Koniec cyklu 10 webinariów przewidywany jest w połowie 2018 r. Nie są jeszcze znane daty i szczegółowa tematyka kolejnych webinariów. 

Udział w webinariach jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja za pomocą formularza.

 

Additional information