OpenAIRE-Advance

Wraz z początkiem 2018 roku rozpoczął się kolejny etap budowy europejskiej e-infrastruktury OpenAIRE, wspierającej otwartą naukę. W dniach 17-19 stycznia 2018 r. w Atenach będzie miała miejsce inauguracja projektu OpenAIRE-Advance, będącego kontynuacją poprzednich edycji OpenAIRE. Przedstawiciele 50 partnerów z całej Europy spotka się, by wspólnie pracować nad kontynuacją misji wspierania otwartej nauki, a w szczególności instytucjonalnych polityk otwartości.

Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach w zakresie stworzenia e-infrastruktury i utrzymywania serwisów technicznych, OpenAIRE-Advance będzie koncentrował się przede wszystkim na przekształceniu komunikacji naukowej tak, by otwartość i transparentność stały się domyślnym rozwiązaniem, a zarazem filarem wspierającym inicjatywę European Open Science Cloud (EOSC).

Spośród najważniejszych obszarów działania nowego projektu należy wskazać: wzmocnienie europejskiego wsparcia (helpdesku), na który składa się działalność 34 NOAD-ów (National Open Access Desk); wzmacnianie komunikacji z konkretnymi środowiskami naukowców poprzez współpracę z określonymi projektami i infrastrukturami badawczymi; rozwijanie globalnej sieci otwartej nauki.

Polskim partnerem OpenAIRE-Advance jest ICM UW.

 

Additional information