13th International Digital Curation Conference

W dniach 19-22 lutego 2018 r. w Barcelonie odbędzie się 13th International Digital Curation Conference. Organizowanej przez Digital Curation Centre konferencji towarzyszyć będą warsztaty, spośród których warto zwrócić uwagę na m.in. EOSC (European Open Science Cloud) as a ‘skills commons’ for developing research data stewardship skills at scale, które zostaną poprowadzone przez ekspertów z EOSC Pilot. Temat konferencji brzmi Beyond FAIR - from principles to practice to global join up. Określanie danych badawczych z pomocą akronimu FAIR ma na celu wskazanie, że dane powinny być: Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable (dające się znaleźć, dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego wykorzystania).

 

 

DCC

 

Additional information