List otwarty SPARC Europe ws. reformy prawa autorskiego

SPARC Europe, koalicja m.in. instytucji naukowych i finansujących badania, której celem jest wspieranie rozwoju otwartej nauki, wyraża zaniepokojenie kształtem projektu Dyrektywy UE ws. prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Szczególnie wiele obaw budzą postanowienia o nowym prawie pokrewnym wydawców, które może ograniczyć dostęp do informacji, oraz wymóg oceny zgodności z prawem autorskim treści umieszczanych przez użytkowników serwisów. To drugie może znacznie utrudnić działanie otwartych repozytoriów naukowych. Autorzy listu wyrażają pogląd, że niektóre postanowienia projektu uderzają w fundamenty otwartej nauki i swobodnego przepływu informacji.

SPARC Europe przygotowała list otwarty, w którym przedstawione zostały obawy związane z reformą. List do tej pory został podpisany przez kilkadziesiąt instytucji z całej Europy, w tym z Polski. List mogą poprzez także indywidualne osoby związane ze środowiskiem akademickim.

20 czerwca projekt Dyrektywy został zarekomendowany do dalszych prac przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego JURI.

SPARC Europe

Additional information