Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 26-27 września 2018 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się druga Pomorska Konferencja Open Science. Tegoroczny temat brzmi "Kierunek - otwarta nauka". Jednym z głównych tematów konferencji będą otwarte dane badawcze, którym poświęcone będzie m.in. wystąpienie Alana Hyndmana z Figshare. 

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty FOSTER: "Otwarte dane badawcze - przygotowanie Planu Zarządzania Danymi (Data Management Plan) krok po kroku - case study", które poprowadzi Magdalena Szuflita-Żurawska, oraz "Focus on Open Science. Chapter VII: Gdańsk", których organizatorem jest, obok Politechniki Gdańskiej, Scientific Knowledge Services.

Do 10 września otwarta jest rejestracja do sesji posterowej. Jest to okazja do zaprezentowania inicjatyw związanych z otwartym dostępem.

Platforma Otwartej Nauki i serwis Otwarta Nauka objęły patronat nad konferencją.

 

Politechnika Gdańska

 

Additional information