Tydzień Otwartego Dostępu

W październiku rozpoczyna się Tydzień Otwartego Dostępu (22-28.10.2018), obchodzony w Polsce już po raz dziewiąty. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy” (Designing equitable foundations for open knowledge), które ma odzwierciedlać zmiany zachodzące w systemie edukacji. „O ile rządy, grantodawcy, uniwersytety, wydawcy oraz sami badacze w coraz większym stopniu przyjmują polityki i praktyki otwartości, sposób, w jaki są one wcielane w życie wciąż podlega zmianom” - czytamy na stronie Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu.

Polską edycję Tygodnia Otwartego Dostępu koordynują wspólnie Koalicja Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszenie EBIB. W całej Polsce organizowane są seminaria, warsztaty, spotkania, a także wydarzenia online, takie jak webinary. Aktualne informacje na temat wydarzeń znaleźć można na stronie Uwolnij Naukę oraz na profilu Tydzień Open Access na Facebooku.

Additional information