European Open Science Cloud

Na 23 listopada zaplanowana jest oficjalna inauguracja The European Open Science Cloud (EOSC), europejskiej infrastruktury naukowej, która - jak zapowiadał Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji - „zwiększy skuteczność i efektywność działań naukowych i umożliwi milionom naukowców dzielenie się wynikami badań naukowych i ich analizowanie w bezpiecznym środowisku ponad podziałami technologicznymi, dyscyplinarnymi i państwowymi”.

EOSC to odpowiedź na apele społeczności naukowej o stworzenie infrastruktury dla otwartej nauki oraz krok w kierunku zapewnienia Europie technologii obliczeniowych zgodnych z jej potencjałem gospodarczym i badawczym. Powstanie infrastruktury jest rezultatem rozwijanych przez ostatnie 3 lata projektów i międzynarodowych sieci współpracy o łącznej wartości ponad 300 milionów euro.

Inauguracja odbędzie się w Wiedniu i wpisana jest w program austriackiej prezydencji w Radzie UE. Jednym z priorytetów przyjętych przez Austrię jest „zapewnienie dobrobytu i konkurencyjności poprzez digitalizację”, czemu służyć mają m.in. inwestycje w otwartą naukę. EOSC jest częścią strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Więcej informacji o inauguracji znaleźć można na stronie EOSC Hub.

Additional information