14. Konferencja Open Access w Berlinie

Już 15 lat minęło od podpisania Deklaracji Berlińskiej w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce, w której dostrzeżono rolę internetu jako funkcjonalnego i praktycznego medium służącego dystrybucji wiedzy. Wydarzenie to zapoczątkowało serię międzynarodowych konferencji poświęconych otwartej nauce, przez dekadę organizowanych w różnych miejscach na całym świecie (m.in. w Poczdamie, Padwie, Pekinie czy Waszyngtonie), a od 2013 na powrót w Berlinie.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 3 i 4 grudnia pod hasłem przewodnim zapowiadającym ujednolicenie strategii otwartego dostępu („Aligning strategies to enable open access”). Jak zauważają organizatorzy, obrady będą toczyć się w szczególnym momencie wymagającym właśnie połączenia sił: „Dziś, gdy instytucje finansujące badania chcą poskromić wydawnictwa hybrydowe, gdy zaostrzają się prowadzone na szczeblu krajowym negocjacje z wydawcami, gdy naukowcy manifestują swoje niezadowolenie i gdy rośnie poparcie dla celów ruchu OA2020, światowa społeczność naukowa zdecydowanie domaga się uznania, że nie można już dłużej zwlekać z otwartym dostępem: czasy płatnego dostępu do publikacji naukowych minęły” [podkr. w oryginale]. Celem konferencji jest wykorzystanie potencjału tych wydarzeń i sprawienie, aby wywarły jak największy wpływ na przyszły kształt komunikacji naukowej.

Additional information