Academic Publishing in Europe 2019

W połowie stycznia (15-16.01.2019) odbędzie się w Berlinie coroczna konferencja Academic Publishing in Europe (APE). Kolejna, czternasta już, edycja organizowana jest pod hasłem przewodnim zapowiadającym namysł nad miejscem i rolą platform wydawniczych: „Platforms or Pipelines? Where is the Value in Scholarly Communications?”.

Zaproponowane przez organizatorów tematy konferencji uwzględniają zmiany, jakie zaszły w komunikacji naukowej w ostatnich miesiącach: „Ogłoszenie Planu S wywołało wśród instytucji, wydawców, redaktorów, towarzystw oraz indywidualnych badaczy burzliwe dyskusje na temat otwartego dostępu. Konferencja APE 2019 oferuje wyważoną refleksję nad wpływem Planu S na naukę oraz dyskusję na temat możliwych rozwiązań. Jedno jest pewne: wydawcy nie mogą już brać swojej roli za pewnik. Nowe platformy mogą zastąpić stare sposoby organizacji pracy, odsuwając ją od większych i mniejszych wydawców”.

Pierwszy wykład konferencyjny wygłosi Robert-Jan Smits, specjalny pełnomocnik Komisji Europejskiej ds. otwartego dostępu i innowacji, odpowiedzialny za koncepcję i promocję Planu S. W programie znalazły się ponadto wystąpienia dotyczące różnych praktyk i modeli wydawniczych czy innowacyjnych form komunikacji naukowej. Organizatorem konferencji jest Society for Scholarly Publishing (SSP), działająca od 1978 roku międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Additional information