Otwarty dostęp dla humanistów

21 stycznia 2019 roku odbędą się w Berlinie warsztaty „How to make the most of your publications in the humanities? Discover evolving trends in open access”, kierowane do osób zainteresowanych otwartą komunikacją naukową w obszarze humanistyki i nauk o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem badaczy na wczesnym etapie kariery naukowej. Zakres proponowanych tematów obejmuje m.in: monografie naukowe i alternatywne modele otwartych publikacji książkowych, otwarte recenzje, publikowanie powiązanych ze sobą artykułów i danych badawczych, a także wolne licencje oraz samodzielną archiwizację. 

Organizatorzy zachęcają do przygotowania własnych przykładów i zagadnień, które będzie szansa omówić podczas warsztatów jako case studies. Program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Foster Open Science.

Badacze zainteresowani udziałem w warsztatach mogą wziąć udział w konkursie na artykuł lub wpis blogowy. Autorzy tekstów mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z otwartą komunikacją naukową, np. odpowiedzieć na pytania, co pomogło uczynić badania bardziej przejrzystymi, widocznymi i dostępnymi dla innych, jakie korzyści przynosi otwarta komunikacja naukowa lub jakie są największe wyzwania związane z praktykowaniem otwartej nauki.

Zwycięzcy otrzymają ufundowane przez DARIAH-EU stypendium na udział w warsztatach, z którego pokryć można koszty podróży i noclegu (do 300 euro). Teksty można przesyłać do 6 stycznia 2019 roku.

 

Additional information