MZES Open Social Science Conference

25 stycznia 2019 roku rozpoczyna się trzydniowa konferencja MZES Open Social Science Conference organizowana pod hasłem „Practicing New Standards in Transparency and Reproducibility”. Konferencja poświęcona jest otwartym praktykom badawczym w obszarze nauk społecznych, a jej uczestnicy debatować będą na temat wiarygodności, przejrzystości i powtarzalności badań społecznych, a także aktualnych i przyszłych rozwiązań dla otwartej nauki. 

Spotkanie ma spełniać cztery główne funkcje: stanowić forum wymiany doświadczeń i networkingu, doskonalić umiejętności i wiedzę w zakresie otwartych praktyk, pokazywać oryginalne rozwiązania i najlepsze praktyki badawcze oraz zainicjować nowe, oparte na crowdsourcingu, przedsięwzięcie badawcze, które ma replikować badanie na temat wpływu imigracji na kształtowanie się opinii publicznej.

Konferencja odbędzie się w Mannheim Centre for European Social Research (MZES) w Niemczech, a towarzyszyć jej będzie całodniowy warsztat przygotowany we współpracy z Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences (BITSS). Bierny udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy przewidzieli także transmisję online. Program dostępny jest na stronie konferencji.

Additional information