Call for papers: Dane w humanistyce

Do 15 marca zgłaszać można propozycje referatów i spotkań w ramach DARIAH Annual Event 2019. Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 maja w Warszawie i poświęcona będzie całemu spektrum problemów badawczych dotyczących danych w humanistyce.

 

 

Organizatorzy proponują namysł nad następującymi pytaniami: „z jakim rodzajem danych mamy do czynienia? Gdzie się one znajdują? Do kogo należą? Czy nasze dane są rzeczywiście tak bardzo skomplikowane? Jeżeli tak, to z czego to wynika? W jaki sposób definicje i konceptualizacje terminu „dane” odpowiadają naszemu dotychczasowemu rozumieniu źródeł w humanistyce i naukach o sztuce – a może raczej oddalają nas od niego? W jaki sposób europejska inicjatywa stworzenia infrastruktury dla danych badawczych Open Science Cloud wpłynie na nasze praktyki i możliwości?”. W zakres tematu przewodniego konferencji wchodzą także kwestie związane z otwartym udostępnianiem danych w humanistyce. Więcej informacji na temat zgłoszeń znaleźć można na stronie wydarzenia.

Additional information