DARIAH Annual Event 2019: Dane w humanistyce

W dniach 15-17 maja odbędzie się w Warszawie coroczna konferencja DARIAH poświęcona problemom badawczym związanym z danymi w humanistyce.

 

 

Organizatorzy proponują przyjrzeć się naturze danych w humanistyce, co może pomóc w projektowaniu nowych rozwiązań w zakresie infrastruktury. „Możemy pytać o istniejące zasoby big data oraz wykorzystywać osiągnięcia nauki o danych, aby poprawić organizację naszej pracy. Jednak największym wyzwaniem pozostaje nieustanne prowadzenie otwartej dyskusji na temat roli danych w kontekście konkretnych problemów badawczych oraz rozwój kultury uwzględniającej całe spektrum potrzeb związanych z danymi we wszystkich dyscyplinach humanistycznych, w odniesieniu do różnorodnych form współpracy w ich ramach, a także wszelkie kwestie społeczne z tym związane”. 

Program wydarzenia dostępny jest na stronie DARIAH Annual Event 2019.

Additional information