Platforma Polskich Publikacji Naukowych na Warszawskich Targach Książki

Zapraszamy redaktorki i redaktorów publikacji naukowych na spotkanie poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych organizowane podczas Warszawskich Targów Książki. ICM UW zaprezentuje projekt platformy oraz przeprowadzi szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych na temat funkcjonowania w otwartym dostępie.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane m.in. zagadnienia praktyczne: wydawanie czasopisma na wolnych licencjach, procedura przystąpienia do platformy, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.

Dla wydawców i autorów obecność na Platformie Polskich Publikacji Naukowych oznacza przede wszystkim korzyści skali i bardzo dobrą widoczność w Internecie (np. w wyszukiwarce Google Scholar). Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index).

Projekt Platforma Polskich Publikacji Naukowych współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu.

Warszawskie Targi Książki

Piątek, 24 maja
Godzina 13:30 – 15:00
Stadion Narodowy: sala Warszawa

Additional information