Konferencja Open Repositories 2019

10 czerwca rozpocznie się w Hamburgu konferencja Open Repositories 2019. To już 14. edycja wydarzenia, które w tym roku organizowane jest pod hasłem „All the User Needs”, stanowiącym pretekst do namysłu nad tym, w jaki sposób repozytoria mogą odpowiadać na potrzeby użytkowników.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia i warsztaty, które skłaniają do spojrzenia na otwarte repozytoria w szerokim kontekście komunikacji naukowej oraz potrzeb naukowców i instytucji. Wykład inauguracyjny wygłosi Jeff Gothelf, współautor książek „Lean UX” i „Sense and Respond”, ekspert w zakresie projektowania user experience i wdrażania rozwiązań poprawiających funkcjonalność i użyteczność produktów. Konferencja będzie także okazją do dyskusji nad takimi zagadnieniami jak: projektowanie interfejsów repozytoriów, wdrażanie rozwiązań zapewniających ich interoperacyjność, zapewnienie łatwego dostępu oraz możliwości wykorzystania zasobów zarówno przez ludzi, jak i maszyny. 

Additional information