Coroczna konferencja LIBER

26 czerwca rozpocznie się w Dublinie coroczna konferencja stowarzyszenia europejskich bibliotek naukowych LIBER, której temat przewodni brzmi: „Biblioteki naukowe dla społeczeństwa”. Celem spotkania jest dyskusja na temat najważniejszych zadań, przed jakimi stoją aktualnie biblioteki naukowe, a także wymiana doświadczeń i pomysłów.

W tegorocznym programie znalazło się wiele sesji oraz wystąpień poświęconych różnym aspektom otwartej nauki oraz wspierającym otwartość działaniom i inicjatywom realizowanym w poszczególnych krajach. Otwartej nauce widzianej z perspektywy rektorów kierujących działalnością uczelni poświęcony będzie wykład przewodni prof. Astrid Söderbergh Widding z Uniwersytetu w Sztokholmie.
Coroczna konferencja jest także okazją do spotkań grup roboczych. Zakres ich działania jest ściśle związany ze strategią stowarzyszenia LIBER na lata 2018-2022, która zakłąda, że biblioteki naukowe powinny wzmacniać trwałą i zrównoważoną wiedzę. Jednym z wyznaczonych w strategii priorytetów jest działanie na rzecz otwartego dostępu, który wedle wizji zarysowanej w strategii stanie się w 2022 roku dominującym modelem publikacji.

Additional information