Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe zapraszają redaktorów czasopism naukowych na bezpłatne szkolenie dotyczące Platformy Polskich Publikacji Naukowych i udostępniania treści na licencjach Creative Commons. Szkolenie odbędzie się 2 lipca 2019 r. w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przy pl. Litewskim 2 w Lublinie.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

SESJA I: Otwarty dostęp i Platforma Polskich Publikacji Naukowych (otwarty dostęp – zalety, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW),

SESJA II: Prawa autorskie i licencje Creative Commons (wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie),

SESJA III: Pytania uczestników.

Rejestracji należy dokonać osobno dla każdego uczestnika poprzez formularz rejestracyjny.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.

Additional information