Konferencja "Otwarte dane – zachowanie dziedzictwa i potencjał na przyszłość”

4 października 2019 r. odbędzie się w Białowieży konferencja promocyjna projektu „E-Puszcza. Podlaskie repozytorium przyrodniczych danych naukowych” organizowana przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Politechnikę Białostocką.

Konferencja rozpocznie się od prezentacji projektu, w ramach którego utworzone zostanie repozytorium danych i informacji dotyczących przyrody Puszczy Białowieskiej. Na platformie gromadzone będą np. trójwymiarowe skany czaszek żubrów oraz unikalne okazy roślin, grzybów, owadów, a także specjalistyczne mapy czy filmy z wideopułapek. Z zasobów korzystać będą mogli zarówno naukowcy z całego świata, jak i obywatele zainteresowani przyrodą.

W programie konferencji znalazły się ponadto wystąpienia na temat digitalizacji zasobów, otwierania danych badawczych czy włączania obywateli w proces pozyskiwania wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Projekt „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” rozpoczął się 28 lutego 2019 r. Liderem przedsięwzięcia jest Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauki (IBS PAN) w Białowieży, a parterami dwie jednostki Politechniki Białostockiej: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce (ZWL  PB) oraz Centrum Komputerowych Sieci Rozległych (CKSR).

Additional information