Dzień Domeny Publicznej 2020

Każdego roku twórczość kolejnych artystów i naukowców włączana jest do domeny publicznej. Znajdują się w niej utwory, które po 70 latach od śmierci twórcy przestają podlegać ochronie prawnej wynikającej z autorskich praw majątkowych. Można korzystać z nich w szerokim zakresie, w dowolnym celu i bez konieczności pozyskiwania na to zgody.

 

Kolaż od Studio Lekko, CC BY SA, źródła: Pieter Bruegel, domena publiczna: https://bit.ly/2RhAGJw & Márton Gábor, Fortepan: https://bit.ly/2TG2SCx

Kolaż od Studio Lekko, CC BY SA, źródła: Pieter Bruegel, domena publiczna: https://bit.ly/2RhAGJw & Márton Gábor, Fortepan: https://bit.ly/2TG2SCx, za: Centrum Cyfrowe 

1 stycznia obchodzony jest Dzień Domeny Publicznej, a przez cały miesiąc organizowane są wydarzenia, debaty i spotkania, których celem jest zwiększanie świadomości istnienia domeny publicznej, dzielenie się pomysłami na ponowne wykorzystanie utworów czy dyskutowanie na temat roli, jaką domena publiczna może odegrać w promocji dziedzictwa kulturowego.

W Polsce działania związane z obchodami Dnia Domeny Publicznej podejmują organizacje należące do Koalicji Otwartej Edukacji. Na stronie Koalicji publikowana jest lista autorów, których twórczość przechodzi do domeny publicznej; w tym roku znaleźli się na niej m.in. Piotr Odmieniec Włast i Stanisław Wyrzykowski. O planach związanych z międzynarodowymi obchodami Dnia Domeny Publicznej przeczytać można ponadto na stronie Centrum Cyfrowego. 

Additional information