European Dataverse Workshop 2020

W dniach 23-24 stycznia 2020 r. odbędzie się w Tromsø europejski warsztat poświęcony Dataverse, oprogramowaniu do tworzenia repozytoriów danych badawczych. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i zaplanowane zostało jako forum wymiany doświadczeń związanych z tworzeniem, rozwijaniem i prowadzeniem repozytoriów danych.

Panele warsztatowe i dyskusyjne dotyczyć będą m.in. wdrażania zasad FAIR, wsparcia badaczy i instytucji w udostępnianiu danych, różnych modeli finansowania repozytoriów, przyszłości repozytoriów w kontekście europejskim, a także kwestii technicznych i programistycznych. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną także wybrane europejskie wdrożenia Dataverse: Göttingen Research Online, repozytorium instytucji naukowych działających w ramach Göttingen Campus, DataverseNL, niderlandzkie repozytorium rozwijane przez DANS we współpracy z innymi instytucjami i uniwersytetami, DataverseNO, norweskie repozytorium prowadzone przez UiT The Arctic University of Norway, Portail Data Inra, repozytorium gromadzące dane z zakresu rolnictwa, technologii żywności i wiedzy o środowisku, prowadzone przez działający we Francji Institute National De La Recherche Agronomique (INRA), a także SSHOC Dataverse, infrastruktura powstająca w ramach European Open Science Cloud. W programie warsztatu znalazł się ponadto wykład na temat Harvard Data Commons, który wygłosi Mercè Crosas z Institute for Quantitative Social Science, jednostki odpowiedzialnej za rozwój Dataverse.

Oprogramowanie dostępne jest na zasadach open source, aktualnie na świecie działa ponad 50 repozytoriów opartych na Dataverse. W Polsce z rozwiązania tego korzystać będą 3 repozytoria tworzone w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych, a także Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych e-puszcza.

Additional information