15th International Digital Curation Conference

W dniach 17-20 lutego 2020 r. odbędzie się w Dublinie 15th International Digital Curation Conference, organizowana przez Digital Curation Centre we współpracy z Digital Repository of Ireland. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Collective Curation: the many hands that make data work” i poświęcona będzie współpracy różnych interesariuszy zaangażowanych w prawidłowe tworzenie, zarządzanie i udostępnianie zasobów cyfrowych.

 


Organizatorzy konferencji proponują w szczególności namysł nad społecznymi, politycznymi i kulturowymi kontekstami ochrony zasobów cyfrowych. W zapowiedzi konferencji czytamy: „Całe społeczności badawcze muszą uzgodnić na przykład standardy udostępniania danych, a działania podejmowane przez twórców treści i kuratorów mają ogromny wpływ na zdolność innych do znajdowania, oceniania, rozumienia i ponownego wykorzystywania danych”.

Wykłady podczas konferencji wygłoszą Francine Berman z Rensselaer Polytechnic Institute (USA), Kostas Glinos z Komisji Europejskiej oraz Sandra Collins, dyrektorka Biblioteki Narodowej Irlandii. W programie znalazły się ponadto wystąpienia, warsztaty i krótkie prezentacje, które dotyczyć będą dobrych praktyk w zarządzaniu danymi, sporządzania planów zarządzania danymi, zasad FAIR czy kwestii związanych z archiwizacją i długotrwałym, bezpiecznym przechowywaniem danych.

Z pełnym programem można zapoznać się na stronie konferencji. Termin rejestracji uczestników upływa 3 lutego 2020.

Additional information