Open Science Days 2020

2 i 3 marca odbędą się w Berlinie Open Science Days organizowane w tym roku pod hasłem „Open Science and Good Scientific Practice”, które rozwinięte zostało w opisie wydarzenia: „Przyglądając się różnym obszarom otwartej nauki w ostatnich latach, często konfrontowaliśmy się z pytaniem, gdzie i w jaki sposób rosnące znaczenie otwartej nauki wpływa na realne praktyki badawcze w różnych dyscyplinach. Lub: jak powinno na nie wpływać?”

Wydarzenie będzie okazją do dyskusji m.in. na temat związków pomiędzy instytucjonalnymi politykami otwartości a potrzebami, pomysłami i motywacjami samych naukowców. Jak zauważają organizatorzy, kluczowym warunkiem trwałego przyjęcia zasad otwartej nauki jest wpisanie ich w ramy systemów ewaluacji jakości działalności naukowej, aby przynosiły naukowcom realne korzyści. Inne sugerowane tematy konferencji obejmują takie zagadnieia jak integralność, przejrzystość i wiarygodność badań naukowych, a także dobre praktyki w zakresie replikacji badań i wstępnej rejestracji projektów badań.

Wykład otwierający pt. „Open Science – the culture, the movement, the changes’’ wygłosi Tiberius Ignat (Scientific Knowledge Services, Focus on Open Science). W programie znalazły się ponadto wystąpienia dotyczące narzędzi wykorzystywanych w toku badań naukowych, szkoleń, działań edukacyjnych i inicjatyw na rzecz otwartej nauki, a także konkretnych praktyk badawczych m.in. w obszarze psychologii czy biochemii. Pełny program znaleźć można na stronie wydarzenia.

Dni Otwartej Nauki organizowane są przez Bibliotekę Cyfrową Maxa Plancka, która od wielu lat angażuje się w działania na rzecz otwartej nauki, m.in. w ramach projektu OA2020. 

Additional information