Tydzień Otwartej Edukacji 2020

Od 2 do 6 marca 2020 na całym świecie obchodzony jest Tydzień Otwartej Edukacji. Wydarzenie zainicjowane zostało w 2013 roku przez Open Education Consortium, aby promować otwarte zasoby edukacyjne oraz upowszechniać wiedzę na temat ruchu otwartej edukacji.

Otwarte zasoby edukacyjne to powszechnie dostępne materiały (podręczniki, kursy, scenariusze lekcji itp.), udostępniane bezpłatnie wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. Termin (ang. Open Educational Resources, OER) po raz pierwszy został użyty w roku 2002 podczas Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries przy UNESCO.

Tydzień Otwartej Edukacji to wydarzenie o charakterze globalnym i społecznościowym; każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkania, kursy i wykłady bądź upowszechniając otwarte zasoby edukacyjne, zarówno lokalnie, jak i online. W promocji wydarzeń skorzystać można z materiałów udostępnionych na stronie Open Education Week.

W Polsce w Tydzień Otwartej Edukacji aktywnie włączają się organizacje należące do Koalicji Otwartej Edukacji.

Additional information