EAHIL 2020: Be Open, Act Together

Aktualizacja: Z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie odbędzie się w późniejszym terminie. Więcej informacji na stronie konferencji.

W 2020 r. odbędzie w Łodzi konferencja organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek (EAHIL) pod hasłem „Be Open, Act Together”.

Zaproponowany w motywie przewodnim temat otwartości rozwinięty będzie w siedmiu obszarach tematycznych obejmujących otwarty dostęp, zarządzanie danymi badawczymi, ewaluację jakości działalności naukowej, otwartą naukę, rozwój zawodowy i współpracę, otwartą informację medyczną oraz innowacje w bibliotekach. Pełny program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia.

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 wcześniejsza rejestracja na konferencję przedłużona została do końca kwietnia 2020 r. Organizatorzy na razie nie przewidują zmian w programie, ale obserwują rozwój sytuacji i zachęcają do odwiedzania strony konferencji.

Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek działa od 1987 roku. Do zadań organizacji należy m.in. wspieranie współpracy między bibliotekami medycznymi w Europie, podnoszenie standardów usług i działań w bibliotekach opieki zdrowotnej i medycznych bibliotekach akademickich czy wspieranie rozwoju zawodowego bibliotekarzy medycznych.

Do lokalnego komitetu organizacyjnego należą pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Additional information