Coroczna konferencja LIBER 2020

W dniach 22-26 czerwca 2020 r. odbędzie się 49. edycja corocznej konferencji stowarzyszenia europejskich bibliotek naukowych LIBER. 

 

Ze względu na pandemię COVID-19 wydarzenie będzie miało formę konferencji online, która rozpocznie się od omówienia aktualnej sytuacji oraz wpływu pandemii na komunikację naukową i otwarte udostępnianie wyników badań.

W programie wydarzenia znalazły się m.in. sesje na temat otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych, współpracy z wydawcami i umów transformacyjnych, Planu S, nauki obywatelskiej czy dobrych praktyk w zakresie zarządzania danymi badawczymi. Pełny program dostępny jest na stronie konferencji. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji na poszczególne panele dyskusyjne i warsztaty.

Additional information