Conference on Open Access Scholarly Publishing 2020

W dniach 21-25 września 2020 r. odbędzie się coroczna konferencja Open Access Scholarly Publishers Association, stowarzyszenia skupiającego wydawców naukowych publikujących w otwartym dostępie.

W ramach konferencji zaplanowana jest moderowana dyskusja pt. „Open access at a time of global challenge: How has the world changed?”, podczas której zaproszeni goście rozmawiać będą o roli otwartej nauki w rozwiązywaniu kryzysów w różnych częściach świata, a także globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Oprócz dyskusji w programie znajdą się panele i wykłady na temat otwartej infrastruktury, sprawiedliwego otwartego dostępu, postaw badaczy wobec otwartości, transparentności kosztów publikacji, niewielkich wydawnictw oraz przyszłości otwartej komunikacji naukowej.

Do 10 lipca 2020 r. zgłaszać można propozycje wystąpień w formie „Poster Lightning Talk’’, krótkich prezentacji i plakatów na temat nowych projektów, pomysłów lub inicjatyw. egoroczna edycja odbędzie się w formie zdalnej, a szczegółowy program zostanie opublikowany wkrótce. Informacje na temat opłat i rejestracji dostępne są na stronie konferencji.

Additional information