Munin Conference on Scholarly Publishing

Do końca sierpnia 2020 roku zgłaszać można propozycje wystąpień na 15. edycji Munin Conference on Scholarly Publishing, która odbędzie się online w dniach 18-19 listopada 2020 r.

 

 

Wydarzenie poświęcone jest otwartej komunikacji naukowej, a proponowane tematy wystąpień mogą uwzględniać następujące tematy: perspektywę młodych naukowców, nowe zjawiska w komunikacji naukowej, akademickie i społecznościowe inicjatywy wydawnicze, ewaluację jakości działalności naukowej, text and data mining, otwarte licencje czy otwarte zasoby edukacyjne. Proponowane formy wystąpień to krótka prezentacja (10-20 minut), plakat prezentowany na Twitterze oraz webinarium (1 godzina). Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłoszeń znaleźć można na stronie konferencji.

Additional information