OpenAIRE Week 2020

W dniach 12-16 października 2020 r. odbędzie się zgromadzenie ogólne OpenAIRE, organizacji rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki i wspierającej badaczy w udostępnianiu wyników badań.

 

 

 

Tegoroczne spotkanie będzie miało nową formę - odbędzie się online i poszerzone zostanie o popołudniowe sesje otwarte dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla członków OpenAIRE. Podczas webinariów i paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną zarówno serwisy OpenAIRE, jak i działania na rzecz promocji otwartej komunikacji naukowej. Tydzień rozpocznie się od ogólnego wprowadzenia w działalność OpenAIRE ze szczególnym uwzględnieniem zadań, jakie organizacja realizować będzie w ramach European Open Science Cloud (EOSC). Drugiego dnia organizatorzy zaplanowali dyskusję panelową na temat wdrażania polityk otwartości oraz możliwości ujednolicania działań na rzecz otwartości na różnych poziomach: międzynarodowym, regionalnym oraz krajowym. Webinaria w kolejnych dniach poświęcone będą serwisom oferowanych przez OpenAIRE i rozwijanym we współpracy z innymi organizacjami. 

Udział w popołudniowych webinariach jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Pełny program dostępny jest na stronie OpenAIRE.

Additional information