Konferencja OPERAS

W dniach 2-4 listopada 2020 r. odbędzie się konferencja organizowana przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS “Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality”. Celem konferencji jest dyskusja o obecnym systemie komunikacji naukowej i jego przyszłości. 

 

 

Warsztaty i sesje konferencyjne dotyczyć będą m.in. infrastruktury otwartej nauki, narzędzi i rozwiązań, z których korzystać mogą badacze, polityk otwartości i inicjatyw na rzecz otwartego dostępu do wyników badań czy modeli finansowania publikacji naukowych. Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://www.operas2020.com.

Konsorcjum OPERAS, organizator konferencji, buduje europejską infrastrukturę badawczą dla komunikacji naukowej w humanistyce i naukach społecznych. Polskę w OPERAS reprezentuje Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, realizujący obecnie w ramach konsorcjum dwa granty europejskie: TRIPLEOPERAS-P.

Additional information