Konferencja „Openness and commercialisation”

3 grudnia 2020 r. odbędzie się konferencja „Openness and commercialisation”, poświęcona współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem, w szczególności zaś relacjom pomiędzy otwartą nauką a komercjalizacją wyników badań naukowych. W ramach wydarzenia zaplanowane zostały wykłady, panele dyskusyjne oraz sesje pytań i odpowiedzi, podczas których omawiane będą m.in. kwestie prawne, patenty czy zasady FAIR.

Organizatorzy piszą: „Wbrew powszechnym (błędnym) przekonaniom, komercyjne wykorzystanie jest zgodne z otwartą nauką i może wzmacniać efekt synergii poprzez budowanie zaufania i zwiększanie wpływu. Jednak aby odnieść sukces, obie strony muszą zrozumieć swoje potrzeby i życzenia oraz ściśle współpracować, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ, jaki mogą wywierać na społeczeństwo”.

Program oraz informacje organizacyjne znaleźć można na stronie konferencji oraz na stronie organizatora, którym jest CESAER, stowarzyszenie zrzeszające europejskie uniwersytety o profilu technicznym.

Additional information