Warsztaty na temat nauki obywatelskiej

W dniach 9-10 grudnia 2020 r. odbędą się warsztaty „University approaches to Citizen Science in the transition to Open Science” organizowane przez OpenAIRE i European University Association (EUA). Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat wyzwań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem instytucjonalnych strategii w zakresie nauki obywatelskiej.

 

 

Organizatorzy odwołują się do opublikowanego we wrześniu 2020 roku komunikatu Komisji Europejskiej na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), w którym mowa o tym, że zaangażowanie obywateli, społeczności lokalnych i społeczeństwa może zwiększyć zaufanie do nauki. Inicjatywy w zakresie nauki obywatelskiej niosą ze sobą jednak wiele wyzwań związanych z etycznymi i prawnymi aspektami badań naukowych czy z zapewnieniem wysokiej jakości badań. Pierwszy dzień warsztatu poświęcony będzie nauce obywatelskiej w kontekście instytucjonalnym, drugi - jej związkom z otwartą nauką. Program wydarzenia i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE.

Additional information