Academic Publishing in Europe 2021

W dniach 12-13 stycznia 2021 r. odbędzie się 16. edycja konferencji Academic Publishing in Europe. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „The New Face of Trust” i zapowiada dyskusję na temat zaufania do nauki. Zdaniem organizatorów stało się ono wyjątkowo ważne w obliczu globalnych wyzwań, takich jak pandemia koronawirusa, zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności czy cyberwojna.

Organizatorzy proponują namysł nad zaufaniem do badań także w kontekście upowszechniania się szybkich i otwartych form komunikacji naukowej, np. preprintów. Wykłady inaugurujące konferencję w dużej mierze podejmują tematy związane z otwartą nauką, takie jak otwartość, transparentność i autonomia systemu komunikacji naukowej, wpływ pandemii koronawirusa na kształt komunikacji naukowej czy rola współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami, m.in. pomiędzy wydawcami komercyjnymi a instytucjami prowadzącymi i finansującymi badania naukowe.

Pełny program, formularz rejestracyjny oraz informacje organizacyjne (m.in. o opłatach konferencyjnych) dostępne są na stronie wydarzenia.

Additional information