Warsztat The Future of Scholarly Communication

W dniach 24-26 lutego 2021 odbędzie się warsztat "The Future of Scholarly Communication" organizowany przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS i poświęcony wynikom badań podjętych w ramach grupy roboczej WP6 (Innovation) projektu OPERAS-P.

 

Każdego dnia odbędą się dwa panele, podczas których zespół badawczy będzie prezentował wyniki swoich badań i zbierał informacje zwrotne od zaproszonych ekspertów i publiczności. Podczas paneli poruszone zostaną różne tematy związane z komunikacją w naukach humanistycznych i społecznych: sposoby zarządzania organizacjami, modele biznesowe wydawców książek w otwartym dostępie, biblioróżnorodność, zasady FAIR i dane badawcze, praktyki pisania czy ocena jakości badań naukowych.

Pełny program wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie OPERAS.

Additional information