Nabór zgłoszeń na konferencję o komunikacji naukowej

Do 28 lutego 2021 roku zgłaszać można propozycje wystąpień na konferencji "Future of Science Communication", która odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2021 w Berlinie. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie komunikacji naukowej.

Organizatorzy proponują poruszyć w konferencyjnych wystąpieniach następujące tematy: zaufanie do nauki, wyzwania związane z komunikacją naukową podczas pandemii, fake newsy i dezinformacja, związki nauki i polityki, komunikacja naukowa dotycząca kryzysów i uwzględniająca studia przypadków (np. zmiany klimatu, pandemia COVID-19), grupy docelowe komunikacji naukowej, nauka obywatelska i otwarta nauka.

Konferencja kierowana jest zarówno do badaczy zajmujących się komunikacją i informacją naukową, jak i do naukowców z innych dziedzin, zainteresowanych relacjami pomiędzy instytucjami naukowymi a społeczeństwem. Do udziału w konferencji i prezentacji zaproszone są ponadto instytucje kultury, organizacje pozarządowe czy podmioty komercyjne zaangażowane w proces komunikacji naukowej.

Konferencję organizuje Wissenschaft im Dialog, organizacja zajmująca się komunikacją naukową w Niemczech, we współpracy z Europejską Federacją Akademii Nauk (ALLEA). Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji.

Additional information