Tydzień Otwartej Edukacji 2021

Od 1 do 5 marca 2021 trwa Tydzień Otwartej Edukacji, coroczne międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest promocja otwartych zasobów edukacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat ruchu otwartej edukacji.

Wydarzenie zainicjowane zostało w 2012 roku przez Open Education Consortium, ale ma charakter globalny i społecznościowy. Każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkania, kursy i wykłady bądź upowszechniając otwarte zasoby edukacyjne, czyli powszechnie dostępne materiały (podręczniki, kursy, scenariusze lekcji itp.), udostępniane bezpłatnie wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji (na wolnych licencjach).

W Polsce w Tydzień Otwartej Edukacji aktywnie włączają się organizacje należące do Koalicji Otwartej Edukacji

Additional information