IV Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 14-16 kwietnia 2021 r. odbędzie się 4. edycja Pomorskiej Konferencji Open Science, która poświęcona będzie udostępnianiu danych badawczych. „Celem konferencji jest zebranie i zaprezentowanie doświadczeń różnych polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych” - piszą organizatorzy na stronie wydarzenia

Prezentacje podejmować będą następujące tematy:

  • organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych,
  • narzędzia i repozytoria dla danych badawczych,
  • Data Stewardship i jego profesjonalizacja,
  • udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych,
  • projekty i inicjatywy wspierające udostępnianie danych badawczych.

Do udziału w konferencji zaproszeni są badacze, bibliotekarze, informatycy, a także przedstawiciele innych działów uczelni, uczestniczących w procesie zarządzania danymi badawczymi i ich udostępniania. 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego, uczelni realizujących projekt MOST DANYCH, w ramach którego organizowane jest wydarzenie. Więcej informacji na stronie konferencji.

Additional information