Kwiecień Miesiącem Nauki Obywatelskiej

W kwietniu obchodzimy Miesiąc Nauki Obywatelskiej, którego celem jest promocja różnych form angażowania obywateli w badania naukowe. W projektach tego typu wolontariusze mogą włączać się w badania na etapie gromadzenia, opisywania bądź analizowania danych, zarówno w laboratoriach czy podczas badań terenowych, jak i zdalnie, poprzez strony internetowe i specjalne aplikacje mobilne. Projekty nauki obywatelskiej łączą cele naukowe z edukacyjnymi i społecznymi, a także zwiększają zaufanie do nauki.

 

W Miesiącu Nauki Obywatelskiej może wziąć udział każdy, na przykład organizując i promując wydarzenia na ten temat, organizując kampanie informacyjne bądź angażując się w wybrane projekty. Na stronie inicjatywy SciStarter, która koordynuje Miesiąc, każdy może dodać lub znaleźć interesujące wydarzenia oraz projekty, a także pobrać bezpłatne materiały na temat nauki obywatelskiej, w tym grafiki do druku lub rozpowszechniania w mediach społecznościowych.

W ramach tegorocznego Miesiąca Nauki Obywatelskiej przygotowaliśmy serię artykułów na ten temat, które publikować będziemy na blogu w naszym serwisie.

Additional information