Konferencja „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie”

W dniach 20-21 maja 2021 r. odbędzie się konferencja „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki” organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ”. 

„Celem konferencji jest ukazanie aktualnego stanu wiedzy o otwartości w nauce i dydaktyce oraz zwrócenie uwagi na znaczenie tematu w perspektywie długoterminowej. Znawcy przedmiotu, badacze i praktycy, skierują uwagę na wybrane prawne, organizacyjne, ekonomiczne i techniczne zagadnienia zarządzania cyfrowymi zasobami naukowo-dydaktycznymi. Podjęte zostaną również tematy kompetencji menadżerów cyfrowych kolekcji oraz perspektyw i przeszkód w realizacji idei otwartej nauki” - zapowiadają organizatorzy.

W programie znalazły się sesje dotyczące repozytoriów i bibliotek cyfrowych, otwartej komunikacji naukowej czy kompetencji na rzecz otwartej nauki. Wydarzenie skierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, bibliotekarzy oraz przedstawicieli instytucji działających w obszarach związanych z sektorem nauki.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jedynie rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie

Additional information